Giải pháp kiểm soát môi trường thông minh

Điều chỉnh nhiệt độ trong nhà

Bộ điều khiển trung tâm sẽ phân tích và đưa ra mệnh lệnh thích hợp để điều khiển cho các thiết bị cuối như điều hòa không khí để nhiệt độ và không khí trong ngôi nhà luôn ở mức phù hợp nhất cho gia đình bạn.
Xem thêm

Tưới cây phù hợp với môi trường thời tiết

Giải pháp kiểm soát môi trường đưa ra hành động chăm sóc vườn cây phù hợp, vườn những cảm biến và các đồ vật thu thập dữ liệu sẽ liên tục cập nhật tham số môi trường và gửi về bộ điều khiển trọng tâm để tính toán tùy theo kịch bản được cài đặt.
Xem thêm