Khóa thông minh V1
Thumbnail of http://Khóa%20thông%20minh%20V1

Khóa thông minh V1

1. Chế độ mở khóa: vân tay mật khẩu thẻ IC thông minh chìa khóa cơ điều khiển từ xa Wi-Fi qua app Homegy
2. Nhập mật khẩu ngăn chặn nhìn trộm
3. Chức năng khóa lại
4. Chức năng cảnh báo điện áp thấp của pin
5. Đã khóa bàn phím không có cơ hội cho người khác thử
6. Thiết kế khóa định vị tự động cảm ứng khóa hoàn toàn tự động

Mua hàng

1. Chế độ mở khóa: vân tay mật khẩu thẻ IC thông minh chìa khóa cơ điều khiển từ xa Wi-Fi qua app Homegy
2. Nhập mật khẩu ngăn chặn nhìn trộm
3. Chức năng khóa lại
4. Chức năng cảnh báo điện áp thấp của pin
5. Đã khóa bàn phím không có cơ hội cho người khác thử
6.Thiết kế khóa định vị tự động cảm ứng khóa hoàn toàn tự động