Khóa cửa thông minh V3
Thumbnail of http://Khóa%20cửa%20thông%20minh%20V3

Khóa thông minh V3

4.704.000

1 Chế độ mở khóa: vân tay mật khẩu thẻ IC thông minh chìa khóa cơ điều khiển từ xa Wi-Fi qua app Homegy
2 Nhập mật khẩu ngăn chặn nhìn trộm
3 Chức năng khóa lại
4 Chức năng cảnh báo điện áp thấp của pin
5 Đã khóa bàn phím không có cơ hội cho người khác thử
6 Thiết kế khóa định vị tự động cảm ứng khóa hoàn toàn tự động

Mua hàng

1 Chế độ mở khóa: vân tay mật khẩu thẻ IC thông minh chìa khóa cơ điều khiển từ xa Wi-Fi qua app Homegy
2 Nhập mật khẩu ngăn chặn nhìn trộm
3 Chức năng khóa lại
4 Chức năng cảnh báo điện áp thấp của pin
5 Đã khóa bàn phím không có cơ hội cho người khác thử
6 Thiết kế khóa định vị tự động cảm ứng khóa hoàn toàn tự động