Thumbnail of
Thumbnail of
Thumbnail of

Thiết bị mở rộng sóng zigbee

380,000 VNĐ

Bộ kích sóng Zigbee kết nối với gateway phụ trợ để mở rộng vùng phủ sóng của tín hiệu. USB Zigbee Repeater giúp bạn tiếp sóng cho Gateway zigbee cách dễ dàng và nhanh chóng nhất mà không cần phải mua thêm gateway.
Qua đó bạn có thể sử dụng thêm các cảm biến zigbee cũng như các thiết bị zigbee Tuya khác ở những chỗ xa hơn mà hub zigbee không thể phát sóng tới.

Mua hàng