Homegy Tích hợp thành công hệ sinh thái Apple

Homegy tích thành công hợp hệ sinh thái Apple

09/07/2021 Tin tức khác
Hệ sinh thái Homegy

Điều khiển qua giọng nói tiếng Việt các ngữ cảnh thông minh

02/07/2021 Tin tức
Giải pháp âm thanh đa vùng Homegy

Giải pháp âm thanh đa vùng

02/07/2021 Tin tức
chiếu sáng thông minh Homegy

Giải pháp chiếu sáng thông minh

02/07/2021 Tin tức

Giải pháp điều khiển bình nóng lạnh

02/07/2021 Tin tức

Giải pháp điều khiển rèm tự động

02/07/2021 Tin tức
Giải pháp điều khiển tivi, điều hòa

Giải pháp điều khiển tivi, điều hòa

01/07/2021 Tin tức
Kiểm soát môi trường thông minh

Giải pháp kiểm soát môi trường thông minh

01/07/2021 Tin tức
Giải pháp tưới cây tự động

Giải pháp tưới cây tự động của Homegy

01/07/2021 Tin tức

Homegy tích hợp thành công Loa thông minh Maika

23/06/2021 Tin tức

Tích hợp Loa thông minh Amazon Alexa vào hệ sinh thái Homegy

23/06/2021 Tin tức

Homegy đã tích hợp Google Assistant vào hệ sinh thái nhà thông minh

23/06/2021 Tin tức