Vị trí đang tuyển dụng ở Homegy

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH (GẤP)

 • Nơi làm việc: Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 5
 • Phòng/ban: Phòng Kinh Doanh
 • Mức lương: Up to 20 triệu
Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE ADMIN

 • Nơi làm việc: Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 1
 • Phòng/ban: Phòng Kinh Doanh
 • Mức lương: Up to 10 triệu
Xem thêm

NHÂN VIÊN DIGITAL

 • Nơi làm việc: Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 2
 • Phòng/ban: Phòng Marketing
 • Mức lương: Up to 15 triệu
Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

 • Nơi làm việc: Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 2
 • Phòng/ban: Phòng sản xuất
 • Mức lương: Up to 15 triệu
Xem thêm

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN ( ĐI LÀM NGAY)

 • Nơi làm việc: Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 2
 • Phòng/ban: Phòng Kỹ Thuật
 • Mức lương: Up to 10 triệu
Xem thêm

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

 • Nơi làm việc: Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 1
 • Phòng/ban: Phòng Marketing
 • Mức lương: 15 - 20 triệu đồng
Xem thêm

(HOT JOB) NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐI LÀM NGAY

 • Nơi làm việc: Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 5
 • Phòng/ban: Phòng Kinh Doanh
 • Mức lương: Up to 15 triệu
Xem thêm

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

 • Nơi làm việc: Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 1
 • Phòng/ban: Phòng Kinh Doanh
 • Mức lương: Thoả thuận
Xem thêm