Vị trí đang tuyển dụng ở Homegy

NHÂN VIÊN KINH DOANH

 • Nơi làm việc: Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 2
 • Phòng/ban: Phòng kinh doanh
 • Mức lương: Up to 15 triệu
Xem thêm

GIÁM ĐỐC KINH DOANH (LƯƠNG TỪ 40 TRIỆU/THÁNG)

 • Nơi làm việc: Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 1
 • Phòng/ban: Phòng Kinh Doanh
 • Mức lương: Up to 40 triệu
Xem thêm

KẾ TOÁN NỘI BỘ

 • Nơi làm việc: Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 2
 • Phòng/ban: Phòng Kế Toán
 • Mức lương: Up to 10 triệu
Xem thêm

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN ( ĐI LÀM NGAY)

 • Nơi làm việc: Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 2
 • Phòng/ban: Phòng Kỹ Thuật
 • Mức lương: Up to 10 triệu
Xem thêm

TRƯỞNG NHÓM MARKETING (YÊU CẦU 2 NĂM KINH NGHIỆM)

 • Nơi làm việc: Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 1
 • Phòng/ban: Phòng Marketing
 • Mức lương: Thỏa thuận
Xem thêm

CHUYÊN VIÊN CONTENT MARKETING ( TỪ 6 THÁNG KINH NGHIỆM)

 • Nơi làm việc: Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 2
 • Phòng/ban: Phòng Marketing
 • Mức lương: Up to 10 triệu
Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

 • Nơi làm việc: Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
 • Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 7
 • Số lượng: 2
 • Phòng/ban: Phòng sản xuất
 • Mức lương: Up to 15 triệu
Xem thêm