NHÂN VIÊN TRADE MARKETING EXECUTIVE

25/03/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

29/06/2021

KẾ TOÁN NỘI BỘ

08/04/2021

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN ( ĐI LÀM NGAY)

08/04/2021

TRƯỞNG NHÓM MARKETING (YÊU CẦU 2 NĂM KINH NGHIỆM)

08/04/2021

CHUYÊN VIÊN CONTENT MARKETING ( TỪ 6 THÁNG KINH NGHIỆM)

08/04/2021

GIÁM ĐỐC KINH DOANH (LƯƠNG TỪ 40 TRIỆU/THÁNG)

31/10/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH

31/10/2020