Giới thiệu

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Hành trình phát triển

Sáng lập bởi 03 thành viên Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Kỹ thuật Quân sự
19-05-2012
Hoàn thiện các sản phẩm công tắc cảm ứng thông minh
03-2013
Hoàn thiện phần mềm điều khiển công nghệ 3D trên điện thoại
02-2014
Hoàn thiện công nghệ điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt
06-2015
Tích hợp thành công điều khiển bằng giọng nói qua trợ lý ảo của Amazon Alexa
09-2016
Hợp tác với PGS.TS PHẠM HỒNG DƯƠNG Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
08-2017
Hoàn thiện Giải pháp chiếu sáng dưỡng sinh Homegy Skylight
05-2018
Hoàn thiện toàn bộ các giải pháp nhà thông minh
05-2019
Chính thức thành lập công ty cổ phần công nghệ Homegy
15-07-2019
Đạt chứng chỉ chất lượng tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam cấp
16-03-2020
Phần mềm điều khiển được cấp chứng nhận quyền tác giả do cục bản quyền tác giả cấp
26-06-2020
Đến nay, Homegy đã có Hệ thống hơn 40 Đại lý, Nhà phân phối trên toàn quốc
04-2021
Trở thành Nhà Phân Phối chính thức của OLLI
06 -2022
Top 10 hàng Việt tốt - Dịch vụ hoàn hảo - Thương hiệu nổi tiếng năm 2022
08-2022
19-05-2012
Sáng lập bởi 03 thành viên Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Kỹ thuật Quân sự
03-2013
Hoàn thiện các sản phẩm công tắc cảm ứng thông minh
02-2014
Hoàn thiện phần mềm điều khiển công nghệ 3D trên điện thoại
06-2015
Hoàn thiện công nghệ điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt
09-2016
Tích hợp thành công điều khiển bằng giọng nói qua trợ lý ảo của Amazon Alexa
08-2017
Hợp tác với PGS.TS PHẠM HỒNG DƯƠNG Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
05-2018
Hoàn thiện Giải pháp chiếu sáng dưỡng sinh Homegy Skylight
05-2019
Hoàn thiện toàn bộ các giải pháp nhà thông minh
15-07-2019
Chính thức thành lập công ty cổ phần công nghệ Homegy
16-03-2020
Đạt chứng chỉ chất lượng tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam cấp
26-06-2020
Phần mềm điều khiển được cấp chứng nhận quyền tác giả do cục bản quyền tác giả cấp
04-2021
Đến nay, Homegy đã có Hệ thống hơn 40 Đại lý, Nhà phân phối trên toàn quốc
06 -2022
Trở thành Nhà Phân Phối chính thức của OLLI
08-2022
Top 10 hàng Việt tốt - Dịch vụ hoàn hảo - Thương hiệu nổi tiếng năm 2022

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Đối tác cung cấp linh kiện