Cách sử dụng app 3D Homegy

Cách sử dụng app 3D Homegy

11/03/2022 Tin tức
đặc trưng mô hình nhà thông minh

Đặc trưng mô hình nhà thông minh tiện nghi cho cuộc sống

30/12/2021 Tin tức

Điều gì tạo nên sự khác biệt của nhà thông minh Homegy?

17/10/2021 Tin tức
Hệ sinh thái Homegy

Điều khiển qua giọng nói tiếng Việt các ngữ cảnh thông minh

02/07/2021 Tin tức
Giải pháp âm thanh đa vùng Homegy

Giải pháp âm thanh đa vùng

02/07/2021 Tin tức
chiếu sáng thông minh Homegy

Giải pháp chiếu sáng thông minh

02/07/2021 Tin tức

Giải pháp điều khiển bình nóng lạnh

02/07/2021 Tin tức

Giải pháp điều khiển rèm tự động

02/07/2021 Tin tức
Giải pháp điều khiển tivi, điều hòa

Giải pháp điều khiển tivi, điều hòa

01/07/2021 Tin tức
Kiểm soát môi trường thông minh

Giải pháp kiểm soát môi trường thông minh

01/07/2021 Tin tức
Giải pháp tưới cây tự động

Giải pháp tưới cây tự động của Homegy

01/07/2021 Tin tức

Cơ chế hoạt động của điều khiển từ xa

18/06/2021 Tin tức