Hướng dẫn sử dụng khóa cửa vân tay KITOS G900-Plus

admin 06/01/2023 Hướng dẫn sử dụng

Khoá cửa vân tay Kitos KT-G900 Plus là dòng khoá vân tay hiện đại với thiết kế theo kiểu dáng tay gạt truyền thống vừa được Kitos cho ra ra mắt vào đầu năm 2021. Kitos KT-G900 Plus sở hữu rất nhiều cải tiến về công nghệ, tính năng cũng như chất lượng sản phẩm.

 khóa cửa gỗ KITOS G900-Plus

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KITOS G900 – PLUS

Mật khẩu quản lý ( master code ) cài đặt ngay sau khi lắp đặt hoặc sau khi reset.
Ấn *# nhập mật khẩu cần nhập # nhập lại lần nữa #

I. Thêm vân tay, mã số admin ( quản lý )

Ấn *# master code # . Ấn 2 > Ấn 4

1. Thêm vân tay quản lý

– Đặt vân tay 4 lần.
– Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
– Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2. Thêm mật mã quản lý

– Nhập mật mã cần nhập. Ấn #. Nhập lại 1 lần nữa. Ấn #
– Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
– Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

II. Thêm vân tay, mã số thường

Ấn *# master code #. Ấn 2 >Ấn 1

1. Thêm vân tay thường

– Đặt vân tay 4 lần.
– Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
– Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2. Thêm mật mã thường

– Nhập mật mã cần nhập. Ấn #. Nhập lại 1 lần nữa. Ấn #
– Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
– Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

3. Thêm thẻ từ

– Đặt thẻ từ vào vị trí đọc thẻ.
– Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
– Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

III. Xóa vân tay, mã số

Ấn *# master code # Ấn 2 .

1. Xóa vân tay

– Đặt vân tay cần xóa vào vị trí đầu đọc vân tay. Khóa thông báo số ID của vân tay. Ấn #.
– Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
– Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

2. Xóa mật mã

– Nhập mật mã cần nhập, ấn #. Khóa thông báo số ID của mật mã. Ấn #.
– Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
– Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

3. Xóa thẻ từ

– Đặt thẻ từ vào vị trí cần xóa, ấn #. Khóa thông báo số ID thẻ từ. Ấn #.
– Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
– Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

4. Xóa theo ID

– Nhập ID cần xóa. Ấn # , ấn # lần nữa.
– Nếu thành công hệ thống báo : successful. Đèn báo xanh
– Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”. Đèn báo đỏ

IV. Chế độ thông phòng

Ấn *# master code # Ấn 31. Ấn 1 để bật hoặc tắt chế độ thông phòng.

VI. Tăng giảm âm lượng

– Ấn *# master code # Ấn 32.
– Ấn 1 để tăng volume. Ấn 2 để giảm volume.

Mua ngay: Khóa cửa gỗ KITOS G900-Plus